Kuis - Mengenal Sudut
Level 1 dari 10
Anda belum login ..
Perhatikan gambar berikut:Jika sudut α bernilai 500,
maka besar sudut β adalah ....


0

satuan sudut (0) tidak perlu dicantumkan lagi.