Kuis - Mengenal Tabel Periodik
Level 1 dari 16
Anda belum login ..
Perhatikan tabel periodik berikut:

A
B
C
D
  E
 
 

      F                    
                  G        


Dari tabel di atas, pilihlah semua unsur yang terletak pada golongan utama!

A
B
C
D
E
F
G