www.lagonlon.com
 


Nilai Tertinggi smt2 (2012/2013)

Ulangan Harian 1

 1. ADIYTA DERMAWAN P. - XI/IPA.3 - (100)
 2. ANGGRAENI PUTERI S. - XI/IPA.3 - (100)
 3. CHRISTINE ARISTA MANALU - XI/IPA.3 - (100)
 4. DITA DEVITAYANTI - XI/IPA.4 - (100)
 5. FARHAN RACHMADIAN - XI/IPA.3 - (100)
 6. FARIS AZIZ - XI/IPA.3 - (100)
 7. FIFIN AZMIAWATI - XI/IPA.3 - (100)
 8. IBRAHIM FAJAR - XI/IPA. - (100)
 9. IVANDER MANUEL HT. - XI/IPA.3 - (100)
 10. JOHAN TRI PUTRA S. - XI/IPA.3 - (100)
 11. KANIA NUGRAINI - XI/IPA.3 - (100)
 12. MAUFI HAULI RAHMA - XI/IPA.2 - (100)
 13. META MUFTILIANI FAJAR P. - XI/IPA.3 - (100)
 14. MOHAMMAD QUDSI MUMTAZIE - XI/IPA.4 - (100)
 15. MUHAMMAD RAMADHANA P. - XI/IPA.3 - (100)
 16. QAEDI AMANI - XI/IPA.3 - (100)
 17. SALAM ACHMAD AKBAR - XI/IPA.3 - (100)
 18. SRI LESTARI HERDAWATI A. - XI/IPA.2 - (100)

Ulangan Harian 2

 1. MOHAMMAD QUDSI MASYHURI - XI/IPA.2 - (100)
 2. ANGGRAENI PUTERI SAROTAMA - XI/IPA.3 - (100)
 3. DEWI KUSUMA NINGRUM - XI/IPA.3 - (100)
 4. FARIS AZIZ - XI/IPA.3 - (100)
 5. FIKRI SURYANA SETIAJI - XI/IPA.3 - (100)
 6. IBRAHIM FAJAR - XI/IPA.3 - (100)
 7. IVANDER MANUEL HASUDUNGAN - XI/IPA.3 - (100)
 8. KANIA NUGRAINI - XI/IPA.3 - (100)
 9. MEIKE INDRIANI - XI/IPA.3 - (100)
 10. MUHAMMAD IRFAN MAULANA A. - XI/IPA.3 - (100)
 11. MUHAMMAD RAMADHANA P. - XI/IPA.3 - (100)
 12. MUHAMMAD TRI NURAHMAN - XI/IPA.3 - (100)
 13. QAEDI AMANI - XI/IPA.3 - (100)
 14. SITI FAUZIAH APRILIA WIJAYA - XI/IPA.3 - (100)
 15. TANTO HARYANTO - XI/IPA.3 - (100)
 16. ANISA PRABANDHINI - XI/IPA.4 - (100)
 17. DITA DEVITAYANTI - XI/IPA.4 - (100)
 18. ERINA SILABAN - XI/IPA.4 - (100)
 19. MOHAMMAD QUDSI MUMTAZIE - XI/IPA.4 - (100)
 20. MUHAMMAD MUJRIB - XI/IPA.5 - (100)
 21. SIFA FAUZIAH - XI/IPA.5 - (100)

Ulangan Harian 3

 1. FEBRILIANTI KUSUMA WARDHANI - XI/IPA.3 - (95)
 2. IBRAHIM FAJAR - XI/IPA.3 - (95)
 3. MUHAMMAD RAMADHANA P. - XI/IPA.3 - (95)
 4. QAEDI AMANI - XI/IPA.3 - (95)

Ulangan Tengah Semester

 1. FARIS AZIZ - XI/IPA.3 - (100)
 2. IVANDER MANUEL HASUDUNGAN - XI/IPA.3 - (100)
 3. MOHAMMAD QUDSI MASYHURI - XI/IPA.2 - (100)
 4. MOHAMMAD QUDSI MUMTAZIE - XI/IPA.4 - (100)
 5. MUHAMMAD RAMADHANA P. - XI/IPA.3 - (100)
 6. MUTIA RAHMA SETYANI - XI/IPA.3 - (100)
 7. NADYA ZULKARNAIN - XI/IPA.3 - (100)
 8. QAEDI AMANI - XI/IPA.3 - (100)

KUIS KELAS

 1. MOHAMMAD QUDSI MASYHURI - XI/IPA.2 - (100)
 2. ADITYA DERMAWAN PRAYOGI - XI/IPA.3 - (100)
 3. ANGGRAENI PUTERI SAROTAMA - XI/IPA.3 - (100)
 4. ARFI MULYA ABDILLAH - XI/IPA.3 - (100)
 5. ARIEFA URBACH - XI/IPA.3 - (100)
 6. CHRISTINE ARISTA MANALU - XI/IPA.3 - (100)
 7. CITRA FIBRIYANDI - XI/IPA.3 - (100)
 8. DINAR RAMADHANI - XI/IPA.3 - (100)
 9. FARIS AZIZ - XI/IPA.3 - (100)
 10. FARIZ KURNIAWAN - XI/IPA.3 - (100)
 11. FEBRILIANTI KUSMA WARDHANI - XI/IPA.3 - (100)
 12. FIFIN AZMIAWATI - XI/IPA.3 - (100)
 13. FIKRI SURYANA SETIAJI - XI/IPA.3 - (100)
 14. IBRAHIM FAJAR - XI/IPA.3 - (100)
 15. IVANDER MANUEL HASUDUNGAN - XI/IPA.3 - (100)
 16. KANIA NUGRAINI - XI/IPA.3 - (100)
 17. MEIKE INDRIANI - XI/IPA.3 - (100)
 18. MUHAMMAD IRFAN MAULANA A - XI/IPA.3 - (100)
 19. MUHAMMAD RAMADHANA P. - XI/IPA.3 - (100)
 20. MUHAMMAD TRI NURAHMAN - XI/IPA.3 - (100)
 21. NADYA ZULKARNAIN - XI/IPA.3 - (100)
 22. QAEDI AMANI - XI/IPA.3 - (100)
 23. RIFKA NURAZIZA LISTYANINGRUM - XI/IPA.3 - (100)
 24. SALAM ACHMAD AKBAR - XI/IPA.3 - (100)
 25. SITI FAUZIAH APRILIA WIJAYA - XI/IPA.3 - (100)
 26. VINA RACHMAWATI - XI/IPA.3 - (100)
 27. ANDITIA DANANG KUSUMA A - XI/IPA.4 - (100)
 28. ANISA PRABANDHINI - XI/IPA.4 - (100)
 29. DITA DEVITAYANTI - XI/IPA.4 - (100)
 30. ERINA SILABAN - XI/IPA.4 - (100)
 31. MOHAMMAD QUDSI MUMTAZIE - XI/IPA.4 - (100)
 32. MUHAMMAD RINALDI SESAR - XI/IPA.4 - (100)
 33. MUHAMMAD IKMAL LUNUHA - XI/IPA.4 - (100)
 34. SITI UMI KULSUM - XI/IPA.4 - (100)
 35. EGA DAVID PANGESTU - XI/IPA.5 - (100)
 36. ELSA NOVELIA - XI/IPA.5 - (100)
 37. ERSA WINANDA - XI/IPA.5 - (100)
 38. ISLAMIYAH - XI/IPA.5 - (100)
 39. LUCKMAN RINALDI - XI/IPA.5 - (100)
 40. LUKMAN NORHAKIM PANJI MANDIRI - XI/IPA.5 - (100)
 41. MUHAMMAD MUJRIB - XI/IPA.5 - (100)
 42. NATALIA HERMAWATI HUTAGAOL - XI/IPA.5 - (100)
 43. SIFA FAUZIAH - XI/IPA.5 - (100)
 44. TEGUH RAHMANTO - XI/IPA.5 - (100)


Tuliskan komentar baru:
Nama :
Komentar :
  lagonlon  

Komentar (0)open your eyes, you will see nothing
open your mind, you will be confused
open your hearth, you will see

Pengunjung

2 6 5 2 7 0
www.lagonlon.com